დახურვა
სტილი
30.04.2022

ბევრ ქვე­ყა­ნა­ში მხო­ლოდ გარ­კვე­უ­ლი ჯგუ­ფი ატა­რებს პირ­ბა­დეს - ამა­ზე მიმ­დი­ნა­რე­ობს მსჯე­ლო­ბა სა­მი­ნის­ტრო­ში და სა­კო­ორ­დი­ნა­ციო საბ­ჭო­ზე, ვფიქ­რობ, შე­სა­ბა­მი­სი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა იქ­ნე­ბა,- აღ­ნიშ­ნუ­ლის შე­სა­ხებ „ინ­ტერპრეს­ნი­უსს" და­ა­ვა­დე­ბა­თა კონ­ტრო­ლის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტრის ხელ­მძღვა­ნელ­მა, ამი­რან გამ­ყრე­ლი­ძემ გა­ნუ­ცხა­და.

რო­გორც გამ­ყრე­ლი­ძე გან­მარ­ტავს, რაც უფრო სწრა­ფად აიც­რე­ბა მო­სახ­ლე­ო­ბის 70%, მით უფრო სწრა­ფად დას­რულ­დე­ბა პან­დე­მი­აც.

"უნდა მო­ვუ­წო­დოთ მო­სახ­ლე­ო­ბას, რომ ავიც­რათ. რაც უფრო სწრა­ფად აიც­რე­ბა მო­სახ­ლე­ო­ბის 70%, მით უფრო სწრა­ფად დას­რულ­დე­ბა პან­დე­მი­აც. აცრა ერთ-ერთი მთა­ვა­რი დამ­ცვე­ლია. აუ­ცი­ლე­ბე­ლია ვაქ­ცი­ნის ორი დოზა, "ომიკ­რო­ნის" დროს კი მნიშ­ვნე­ლო­ბა აქვს "ბუს­ტერს".

იცით, რომ ზოგ­მა ქვე­ყა­ნამ და­ი­წყო მე­ო­თხე დო­ზით აცრა, გან­სა­კუთ­რებთ ხან­დაზ­მუ­ლი მო­სახ­ლე­ო­ბის. ჩვენ­თა­ნაც მიმ­დი­ნა­რე­ობს მსჯე­ლო­ბა აღ­ნიშ­ნულ­ზე.

რაც შე­ე­ხე­ბა მე­ო­რე მთა­ვარ ია­რაღს, პირ­ბა­დე უმ­რავ­ლეს ქვე­ყა­ნა­ში ღია სივ­რცე­ში მოხ­სნი­ლია, ბევრ ქვე­ყა­ნა­ში შემ­სუ­ბუ­ქე­ბუ­ლია მისი ტა­რე­ბა და­ხუ­რულ სივ­რცე­ში, მხო­ლოდ გარ­კვე­უ­ლი ჯგუ­ფია, რო­მე­ლიც ატა­რებს პირ­ბა­დეს. ამა­ზეც მიმ­დი­ნა­რე­ობს მსჯე­ლო­ბა სა­მი­ნის­ტრო­ში და სა­კო­ორ­დი­ნა­ციო საბ­ჭო­ზე. ვფიქ­რობ, შე­სა­ბა­მი­სი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა იქ­ნე­ბა",- აღ­ნიშ­ნავს გამ­ყრე­ლი­ძე.

"ინტერპრესნიუსი"

სტატიების ნახვა შეგიძლიათ რუბრიკაში "ყველა სტატია"


Copyright © 2020-2022 by Stily. All rights reserved
×