დახურვა
სტილი
19.09.2022

თბი­ლი­სის სა­კონ­ცერ­ტო დარ­ბა­ზის მიმ­დე­ბა­რე ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე, კოს­ტა­ვას ქუ­ჩა­ზე - გმირ­თა მო­ედ­ნის მი­მარ­თუ­ლე­ბით არ­სე­ბულ საგ­ზაო მო­ნაკ­ვეთ­ში, 20 სექ­ტემ­ბრი­დან სა­რე­ა­ბი­ლი­ტა­ციო სა­მუ­შა­ო­ე­ბი იწყე­ბა, რის გა­მოც სატ­რან­სპორ­ტო სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბის გა­და­ად­გი­ლე­ბის სქე­მა დრო­ე­ბით შე­იც­ვლე­ბა.

თბი­ლი­სის მე­რი­ის ცნო­ბით, ჭავ­ჭა­ვა­ძის გამ­ზი­რი­დან და კე­კე­ლი­ძის ქუ­ჩი­დან სატ­რან­სპორ­ტო სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბი მხო­ლოდ რუს­თა­ვე­ლის გამ­ზი­რის მი­მარ­თუ­ლე­ბით იმოძ­რა­ვე­ბენ. რუს­თა­ვე­ლის გამ­ზი­რი­დან ჭავ­ჭა­ვა­ძის გამ­ზი­რის მი­მარ­თუ­ლე­ბით მოძ­რა­ვი სატ­რან­სპორ­ტო სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბი მე­ლი­ქიშ­ვი­ლის გამ­ზირ­ზე გა­და­ად­გი­ლე­ბას შეძ­ლე­ბენ ქი­ა­ჩე­ლის, ახვლე­დი­ა­ნი­სა და ნი­კო­ლა­ძის ქუ­ჩე­ბის გავ­ლით. მე­ლი­ქიშ­ვი­ლის გამ­ზი­რი­დან კი, ავ­ტო­მო­ბი­ლე­ბი ვა­რა­ზის­ხე­ვის ქუ­ჩის მი­მარ­თუ­ლე­ბით იმოძ­რა­ვე­ბენ. ასე­ვე, ქი­ა­ჩე­ლის, ახვლე­დი­ა­ნი­სა და ნი­კო­ლა­ძის ქუ­ჩე­ბი­დან მოძ­რა­ვი სატ­რან­სპორ­ტო სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბი გა­და­ად­გილ­დე­ბას შეძ­ლე­ბენ ჭო­ვე­ლი­ძის ქუ­ჩის მი­მარ­თუ­ლე­ბით, ხოლო ვა­რა­ზის­ხე­ვის ქუ­ჩი­დან ამომ­სვლელ სატ­რან­სპორ­ტო სა­შუ­ა­ლე­ბებს მარ­ცხნივ მოხ­ვე­ვით, შე­ეძ­ლე­ბათ, რუს­თა­ვე­ლის გამ­ზი­რის მი­მარ­თუ­ლე­ბით იმოძ­რა­ონ.

მა­თი­ვე ინ­ფორ­მა­ცი­ით, აღ­ნიშ­ნუ­ლი სა­მუ­შა­ო­ე­ბის გამო, სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი ტრან­სპორ­ტის გა­და­ად­გი­ლე­ბის სქე­მაც შე­იც­ვლე­ბა.

რუს­თა­ვე­ლის გამ­ზი­რი­დან გმირ­თა მო­ედ­ნის მი­მარ­თუ­ლე­ბით მოძ­რა­ვი ავ­ტო­ბუ­სე­ბი: N306, N310, N314, N326, N331, N337, N342, N352, N358, N378, N391, N397 და მიკ­რო­ავ­ტო­ბუ­სე­ბი: N472, N532, N540, N541 პირ­ვე­ლი რეს­პუბ­ლი­კის მო­ედ­ნის, ქი­ა­ჩე­ლი­სა და ნი­კო­ლა­ძის ქუ­ჩე­ბის გავ­ლით, მე­ლი­ქიშ­ვი­ლის გამ­ზირ­ზე გა­და­ი­ნაც­ვლე­ბენ, ვა­რა­ზის­ხე­ვის ქუ­ჩის სა­შუ­ა­ლე­ბით, გმირ­თა მო­ე­დან­ზე გა­და­ად­გილ­დე­ბი­ან და მოძ­რა­ო­ბას დად­გე­ნი­ლი სქე­მით გა­ნაგ­რძო­ბენ.

გმირ­თა მო­ედ­ნი­დან რუს­თა­ვე­ლის გამ­ზი­რის­კენ მოძ­რა­ვი ავ­ტო­ბუ­სე­ბი: N306, N 310, N314, N326, N331, N337, N342, N352, N358, N378, N391 და მიკ­რო­ავ­ტო­ბუ­სე­ბი: N472, N532, N540, N541 ვა­რა­ზის­ხე­ვის ქუ­ჩი­დან მე­ლი­ქიშ­ვი­ლის გამ­ზირ­ზე მოხ­ვდე­ბი­ან და კოს­ტა­ვას ქუ­ჩის გავ­ლით, დად­გე­ნი­ლი სქე­მით იმოძ­რა­ვე­ბენ. ვა­კი­დან გმირ­თა მო­ედ­ნის მი­მარ­თუ­ლე­ბით მოძ­რა­ვი ავ­ტო­ბუ­სე­ბი: N307, N311, N351, N354, N387 და მიკ­რო­ავ­ტო­ბუ­სი: N512 გა­და­ად­გი­ლე­ბას შეძ­ლე­ბენ ვა­რა­ზის­ხე­ვის ქუ­ჩით. უკუ­მი­მარ­თუ­ლე­ბი­თაც, გა­და­ად­გი­ლე­ბა შე­საძ­ლე­ბე­ლი იქ­ნე­ბა ამა­ვე ქუ­ჩის გა­მო­ყე­ნე­ბით.

რაც შე­ე­ხე­ბა ვა­კი­დან რუს­თა­ვე­ლის გამ­ზი­რის მი­მარ­თუ­ლე­ბით მოძ­რავ ავ­ტო­ბუ­სებს, N301, N345, N359, N388, N397 და მიკ­რო­ავ­ტო­ბუ­სი - N540 ჭავ­ჭა­ვა­ძის გამ­ზი­რი­დან მე­ლი­ქიშ­ვი­ლის გამ­ზი­რი­სა და კოს­ტა­ვას ქუ­ჩის გავ­ლით, უკვე არ­სე­ბუ­ლი სქე­მით იხელ­მძღვა­ნე­ლებს. რუს­თა­ვე­ლის გამ­ზი­რი­დან ჭავ­ჭა­ვა­ძის გამ­ზი­რის მი­მარ­თუ­ლე­ბით მოძ­რა­ო­ბი­სას, ავ­ტო­ბუ­სე­ბი: N301, N345, N359, N388 და მიკ­რო­ავ­ტო­ბუ­სი - N540 მე­ლი­ქიშ­ვი­ლის გამ­ზირ­ზე გა­და­ად­გილ­დე­ბა პირ­ვე­ლი რეს­პუბ­ლი­კის მო­ედ­ნის, ქი­ა­ჩე­ლი­სა და ნი­კო­ლა­ძის ქუ­ჩე­ბის გავ­ლით, რის შემ­დე­გაც, ჭავ­ჭა­ვა­ძის გამ­ზი­რის მი­მარ­თუ­ლე­ბით იმოძ­რა­ვებს.

სტატიების ნახვა შეგიძლიათ რუბრიკაში "ყველა სტატია"


Copyright © 2020-2022 by Stily. All rights reserved
×